ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
» » شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)

غیبت امام زمان(عج) در اندیشه امام صادق(ع)

عبداللّه بن فضل هاشمی می گوید: از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: راز غیبت چیست؟ به خاطر امری که ما اجازه نداریم آن را برای شما هویدا کنیم. گفتم: در غیبت او چه حکمتی است؟ فرمود: وجه حکمت غیبت او پس

معلم بزرگان

 سوگواره امام صادق (سلام الله علیه) - خواننده: حامد جلیلی - حسن خانچی

چه هوا دلگيره

به مناسبت شهادت حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) - بانوای: محمد صادق طهرانی زاده